ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Θάσος Ι

Το ΘΑΣΟΣ Ι είναι πιστοποιημένο, πληροί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείριση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98. Εφαρμόζει τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου "ΘΑΣΟΣ I"

⛴ Ανοιχτού Τύπου    ⛴ Reg. No 11657    ⛴ IMO No 8742692   ⛴ Διακριτικό SVA 2081

⛴ L.O.A. 97,85 m   ⛴ Ελληνική Σημαία   ⛴ Πλάτος 16,00 m   ⛴ Βάθος 2,50 m

⛴ K.O.X. 994,55   ⛴ K.K.X. 634,64   ⛴ Επιβάτες 806   ⛴ Αυτοκίνητα 195

⛴ Κύριες μηχανές 4 CATERPILLAR 3412E

Θάσος ΙI

Το ΘΑΣΟΣ ΙI είναι πιστοποιημένο, πληροί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98. Εφαρμόζει τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου "ΘΑΣΟΣ II"

⛴ Ανοιχτού Τύπου    ⛴ Reg. No 11836    ⛴ IMO No 9636709   ⛴ Διακριτικό SVA 3807

⛴ L.O.A. 107,03 m   ⛴ Ελληνική Σημαία   ⛴ Πλάτος 18,08 m   ⛴ Βάθος 2,40 m

⛴ K.O.X. 1.104,53   ⛴ K.K.X. 689,08   ⛴ Επιβάτες 840   ⛴ Αυτοκίνητα 205

⛴ Κύριες μηχανές 4 GUASCOR

Θάσος ΙΙI

Το ΘΑΣΟΣ ΙIΙ είναι πιστοποιημένο, ναυπηγήθηκε το 2008 ,πληροί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείριση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98. Εφαρμόζει τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου "ΘΑΣΟΣ III"

⛴ Ανοιχτού Τύπου    ⛴ Reg. No 11589    ⛴ IMO No 8734413   ⛴ Διακριτικό SVA 2112

⛴ L.O.A. 100,00 m m   ⛴ Ελληνική Σημαία   ⛴ Πλάτος 18,08 m   ⛴ Βάθος 2,40 m

⛴ K.O.X. 995,92   ⛴ K.K.X. 638,68   ⛴ Επιβάτες 860   ⛴ Αυτοκίνητα 195

⛴ Κύριες μηχανές 4 CATERPILAR 3412 Ε

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Το «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» είναι πιστοποιημένο, πληροί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείριση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98. Εφαρμόζει τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ).

Τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου "«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»"

⛴ Ανοιχτού Τύπου    ⛴ Reg. No 10553    ⛴ IMO No 8968961   ⛴ Διακριτικό SΧ 7669

⛴ L.O.A. 57,75 m   ⛴ Ελληνική Σημαία   ⛴ Πλάτος 14,20 m   ⛴ Βάθος 2,50 m

⛴ K.O.X. 497,53   ⛴ K.K.X. 169,76   ⛴ Επιβάτες 490   ⛴ Αυτοκίνητα 65

⛴ Κύριες μηχανές 2 CATERPILLAR 3412

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ