ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

Πρόσκληση των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με τη επωνυμία ¨ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ¨ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Νέο Εμπορικό Λιμένα του ΔΔ Θάσου του Δήμου Θάσου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Τροποποίηση, επαναδιατύπωση, επαναρύθμιση, εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018 όπως ισχύει, του καταστατικού της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.
Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως

 

ΘΑΣΟΣ 18 Μαΐου 2020 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

ΑΝΕΘ και COVID-19
Στις 11 Μαρτίου 2020, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 ως πανδημία και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέτρα ευρείας κλίμακας για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.
Εμείς ως Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. , ανταποκριθήκαμε εγκαίρως σε αυτή την κρίση, έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων στα πλοία της εταιρείας καθώς και των υπαλλήλων στα γραφεία και στα εκδοτήρια εισιτηρίων .
Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις όσον αφορά την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των μετακινουμένων με τα πλοία μας και φροντίζουμε με κάθε δυνατό μέσο ώστε να αποτρέψουμε την περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού .
Ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν είναι τα κάτωθι :
1. Περικοπή δρομολογίων στο ελάχιστο δυνατό για την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων από και προς την Θάσο σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-03-2020 .
2. Ακινητοποίηση πλοίων με δυνατότητα άμεσης επαναδρομολόγησης εάν και εφόσον απαιτηθεί , και δρομολόγηση ενός μόνο πλοίου για τον καλύτερο έλεγχο της ιχνηλάτησης περιστατικού , της απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων και ως εκ τούτου την καλύτερη ασφάλεια των επιβαινόντων και του πληρώματος .
3. Συνεχή , ανά δρομολόγιο , απολύμανση κοινόχρηστων χώρων επί του πλοίου από μέλη του πληρώματος τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας .
4. Προμήθεια υγειονομικού υλικού στους κοινόχρηστους χώρους (αντισηπτικά υγρά , ιατρικές μάσκες , γάντια μιας χρήσης , χαρτί μιας χρήσης) και παροχή οδηγιών για το ορθό πλύσιμο των χεριών . Οι εργαζόμενοι της εταιρείας φορούν απαραιτήτως γάντια μιας χρήσης και μάσκες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
5. Ανάρτηση αναλυτικών οδηγιών καθώς και προφορική ενημέρωση από μέλη του πληρώματος για την προστασία των επιβατών , της τήρησης των αποστάσεων και γενικότερα των κανόνων υγιεινής που προσβλέπουν στον περιορισμό του covid-19 .
6. Ολική απολύμανση του πλοίου που εκτελεί δρομολόγια σε τακτά χρονικά διαστήματα από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό συνεργείο .
7. Ανταλλαγή εταιρικών πληροφοριών και δεδομένων κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων με απομακρυσμένη εργασία .
8. Συνεχή ενημέρωση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές και τα κατά τόπους Λιμεναρχεία για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης του covid-19 και τήρηση αυτών .
Η Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. ως εταιρεία στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών , έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού , ιδίως σε φάρμακα, τρόφιμα και άλλα βασικά προϊόντα από και προς την Θάσο καθώς και σε μετακινήσεις διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων (νευροπαθείς, καρκινοπαθείς κ.α.) .
Η Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε. συμμετέχει στην επιφυλακή πλοίου κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες για την διακομιδή έκτακτων περιστατικών μέσω του ΕΚΑΒ ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών του Νησιού .
Επομένως, πρέπει να παραμείνει λειτουργική προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική ευθύνη και να διασφαλίσει ότι η ροή των αγαθών και η μετακίνηση του κόσμου θα συνεχιστεί αδιάλειπτα . Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες μας έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία, θα συνεχίσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας για το κοινό καλό, διατηρώντας ως βασική μας προτεραιότητα την ασφάλεια όλων .

ΘΑΣΟΣ 22 Απριλίου 2020 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΔ ΘΑΣΟΥ
ΑΜΑΕ 10733/53/Β/86/20
ΓΕΜΗ 121779630000

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι , στις 31/12/2019 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2014.Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους, παραγράφονται, σύμφωνα με το Νόμο, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας , που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2014 και δεν το έχουν εισπράξει, μπορούν να απευθύνονται στο λογιστήριο της Εταιρείας μέχρι 31/12/2019.ΘΑΣΟΣ 27 Ιουνίου 2019 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ