ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

Ενημερώνονται οι επιβάτες ότι το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων της εταιρείας μας είναι πλήρως ενεργό και πιστοποιημένο για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4551/2018 περί Αντισταθμιστικού Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) .

Οι επιβάτες , για να τύχουν των ευεργετημάτων του νόμου περί μεταφορικού ισοδύναμου (Μ.Ι.) όπως επεκράτησε να λέγεται , θα πρέπει να επιδεικνύουν στα εκδοτήρια εισιτηρίων τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) και οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητά των.

Αναλυτικές οδηγίες για την απόκτηση Μ.Α.Ν. δίδονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, την οποία μπορούν να επισκεφθούν κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών του συστήματος TAXISΝΕΤ.

Η οικονομική εκκαθάριση του Α.ΝΗ.ΚΟ προς τους δικαιούχους θα γίνεται απευθείας από το TAXIS σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα αναλογούντα ποσά θα κατατίθενται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που ο ίδιος θα πρέπει να δηλώσει στο TAXIS.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό των διαδρομών που δικαιούνται οι νησιώτες και τον τρόπο υπολογισμού του επιστρεπτέου χρηματικού ποσού που αναλογεί κατά διαδρομή , παρέχονται με την Κ.Υ.Α. 4796/2018 (ΦΕΚ Β’ 6124/31-12-2018)

 
                                                                                                          Θάσος  18-1-2019. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ