ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ

Sign in to your account
?
?

«Επιστολή  στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή   απέστειλε  την 18 /8/2017  το Δ.Σ. της ΑΝΕΘ  μετά τα τελευταία γεγονότα  που αφορούν στο πλοίο «ΝΙΚΗΤΗΣ»  συμφερόντων κ. Φιλιάγκου,   διαμαρτυρόμενη  για την  σκανδαλώδη  δρομολόγηση  του εν λόγω πλοίου, τις συνθήκες  ασφάλειας της ναυσιπλοΐας  στις τοπικές πορθμειακές γραμμές ,   και τον  αθέμιτο σε βάρος της ανταγωνισμό .

 Κύριε  Υπουργέ  

      Έχοντας υπόψη:

1)  τις διατάξεις του Ν. 2932/2001  όπως αυτός ισχύει σήμερα

2)   την  04/26-5-2017 (θέμα  26)  και  05/01-8-2017 (θέμα 31) ομόφωνες  γνωμοδοτήσεις  του Σ.Α.Σ.    

Επειδή :

α)  Μετά την 05/01-8-2017 ομόφωνη γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ.  και  σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε  από  το Υ.ΝΑ.Ν.Π.\ΚΕΕΠ για το σύννομο της χορήγησης πιστοποιητικών ασφαλείας στο πλοίο από  τους παρακολουθούντες  αυτό Νηογνώμονες   (I.N.S.B. και  R.I.NA),   διαπιστώθηκε ότι το πλοίο,  για λόγους ευστάθειας ,  αδυνατεί να μεταφέρει περισσότερα από έξι (6)  Ε.Ι.Χ. οχήματα ανά ταξίδι  γεγονός που το καθιστά  ακατάλληλο  να καλύψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες στις γραμμές που αυτό είναι δρομολογημένο.  

β) Αμέσως μετά την επιβολή του περιορισμού στην μεταφορική του ικανότητα , το εν θέματι πλοίο , ακινητεί  στον λιμένα Καβάλας  και  παραμένει εκτός  δρομολογίων  στην γραμμή Καβάλας- Πρίνου Θάσου ,  με την αιτιολογία  ότι    μέλη του πληρώματος ασκούν  το δικαίωμα  της επίσχεσης εργασίας  διεκδικώντας   δεδουλευμένες και μη καταβληθείσες αποδοχές . 

γ)  Από την 1/11/2016 μέχρι και σήμερα,  όταν το  Ε/Γ-Ο/Γ  «ΝΙΚΗΤΗΣ»  Ν.Π.12354  απείχε, των δρομολογιακών του υποχρεώσεων  του με διάφορες αιτιάσεις  ,  (προσαράξεις , πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, επίσχεση εργασίας κ.λ.π.)  εξακολουθούσε, αν και σε ακινησία, να παραχωρεί   τα  δρομολόγιά του, στην θαλάσσια γραμμή Θάσου – Κεραμωτής,    στο  ιδίων συμφερόντων και κατά πολύ μεγαλύτερο  Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίο  «ΣΤΕΛΙΟΣ  ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ».

δ) Σήμερα και παρά  το γεγονός ότι το  εν λόγω πλοίο  έχει  αποδεδειγμένα μεταφορική ικανότητα  μόλις  6 Ι.Χ.  αυτοκινήτων,  εξακολουθεί  να  παραχωρεί   τα  δρομολόγιά του, στην θαλάσσια γραμμή Θάσου – Κεραμωτής,    στο  ιδίων συμφερόντων και κατά πολύ μεγαλύτερο  Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίο  «ΣΤΕΛΙΟΣ  ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ». Αλήθεια  ποιες συγκοινωνιακές ανάγκες μπορεί να εξυπηρετεί το πλοίο αυτό με την  μεταφορική αυτή ικανότητα των 6 ΙΧ αυτοκινήτων στην  θαλάσσια  αυτή γραμμή η οποία  καθημερινά τους θερινούς  μήνες  εξυπηρετεί περίπου 2.500 ΙΧ αυτοκίνητα (!!!!).

Είναι γεγονός  λοιπόν αυταπόδεικτο ότι  ουδεμία ανάγκη μπορεί να εξυπηρετήσει και ως εκ τούτου δεν  μπορεί  να συμμετέχει   και μάλιστα ισότιμα   στην κατανομή ανά πλοίο  των εκτελούμενων ημερησίως  δρομολογίων.   

Είναι προφανές ότι τούτο αποτελεί  παράβαση κάθε  εννοίας   δικαίου και αληθούς  ανταγωνισμού,      βλάπτοντας  με τρόπο σκανδαλώδη  τα συμφέροντα   των πλοίων  που  έχω  δρομολογημένα  στις αυτές  τοπικές γραμμές.

ε)  Το εν λόγω πλοίο ,   για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο  των δύο μηνών , εκτελούσε 3Χ2 =6  δρομολόγια ημερησίως και μετέφερε αυτοκίνητα και  επιβάτες ,  πέραν της  ικανότητάς του,  κατά παράβαση κάθε  κανόνα  ασφαλούς   ναυσιπλοΐας , θέτοντας σε κίνδυνο   ανθρώπινες ζωές και προκαλώντας σε μένα  οικονομική ζημία,  γεγονότα για τα οποία επιφυλάσσομαι.    

Για όλους του παραπάνω λόγους     

Αιτούμαι

-        Την  αυστηρή επιβολή του νόμου. 

-        Την αποδοχή  εκ μέρους σας  των  αριθμ. 04/26-5-2017  και  05/01-8-2017 (θέμα 31) ομόφωνων   γνωμοδοτήσεων   του Σ.Α.Σ  που αφορούν  στο θέμα.

-        Την άρση  της απόφασης  τακτικής δρομολόγησης του πλοίου  για την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο  για  παράβαση από τους πλοιοκτήτες του εν θέματι πλοίου σωρείας διατάξεων του Ν.2932/2001 .

-     Την αποκατάσταση της σε βάρος μου  αδικίας  από την παράνομη εκτέλεση  περισσότερων δρομολογίων  από το Ε/Γ-Ο/Γ  πλοίο  «ΣΤΕΛΙΟΣ  ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ»  ιδίων  συμφερόντων  με το   Ε/Γ-Ο/Γ  «ΝΙΚΗΤΗΣ» .

-      Την  εκ μέρους σας  έκδοση απόφασης για εφαρμογή  στην  γραμμή  Θάσου-Κεραμωτής ,  μέχρι το τέλος της τρέχουσας δρομολογιακής περιόδου ,   προγράμματος    δρομολογίων ημερησίως  που ισοκατανέμονται  και αναλογούν  στα εννέα  δυνάμενα να εκτελέσουν  δρομολόγια πλοία .»

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                          Το Δ.Σ.  της  Α.Ν.Ε.Θ.    

                                                                                                                                                                                                                        

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΝΕΘ ΑΕ είναι πιστοποιημένη ότι πληρεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως τροποποιήθηκε και του κανονισμού 3051//95 της Ε.Ε.για την Ασφαλή Διαχείρηση των Ε/Γ-Ο/Γ ανοιχτού και κλειστού τύπου πλοίων όπως συμπληρώθηκε με τον κ.κ 179/98.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Εταιρείας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σε συνδυασμό με την ασφάλεια, τη συνέπεια εκτέλεσης των δρομολογίων και με την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, επιβατών και οχημάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεβασμός και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με συνεχείς ελέγχους και σχολαστική τήρηση των διεθνών διατάξεων. Ειδική σήμανση σε καθορισμένα σημεία στα πλοία για την αποφυγή της απόρριψης άχρηστων αντικειμένων στη θάλασσα.
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ